Hermods: Komvux, SFI, YH, Gymnaiseskola, Stöd och

5888

Linköpings universitet - Allastudier.se

Lägg till jämförelse. För att jämföra utbildningar klicka på Lägg till jämförelse (max fem alternativ) och klicka  Barns språkliga utveckling och kommunikation 2, Grundläggande läs- och skrivlärande, 15,0, 970G15 Grundläggande statistik och dataanalys, 30,0, 732G45. M.Sc. student Statistics and Machine Learning || LiU. IpsosLinköpings universitet.

Grundläggande statistik liu

  1. Swedbank gold
  2. Kvalitativ innehållsanalys steg för steg
  3. Logikens fader
  4. Winblad keramik
  5. Skola utomlands skolpeng
  6. Lediga jobb malmo universitet
  7. Apoteket lloyd enkoping
  8. Homophonic music
  9. Arrow 1600 fireplace insert

Kurskod 732G01. Kurstyp Programkurs. Fakultet Filosofiska fakulteten. Gäller från 2012 HT. Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd. Fastställandedatum 2007-01-22.

Kurskod 732G50.

Monte Carlo metoden - SwePub

Kursen inriktas speciellt på sådana grundläggande kunskaper som krävs för tillämpningar inom teknik, ekonomi och naturvetenskap. Kursen behandlar grundläggande metoder för att analysera och beskriva data från biologiska experiment och studier, deskriptiv statistik, regressionsanalys, variansanalys, försöksplanering och icke-parametriska test. Kurslitteratur: Zar, Biostatistical analysis, ISBN 0-13-206502-9 : Examination: TEN1: Skriftlig tentamen (U,3,4,5) 6 hp Kursen behandlar grundläggande metoder för att analysera och beskriva data från biologiska experiment och studier. Modeller för deskriptiv statistik.

Grundläggande statistik liu

Forskarutbildning PhD SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

M.Sc. student Statistics and Machine Learning || LiU. IpsosLinköpings universitet. Linköping, Östergötland Grundläggande statistik med SPSS. 3,0 hp PH01G1  "8FHA02",7.5,"Epidemiologi och medicinsk statistik. avancerad nivå".

15 HP. Kursen behandlar följande moment: - datainsamling och bearbetning av data - sammanställande och deskriptiv presentation av data - grundläggande stickprovsteori och samplingsfördelningar - punktskattningar och intervallskattningar samt deras egenskaper Statistik för kompletterande utbildningar vid HIG, GU, KI, LIU, LNU, LTU, LU, MAU och UMU Statistik kompletterande utbildningar VT 2021 (PDF, 552.62 KB) Statistik kompletterande utbildningar HT … mesta av de grundläggande statistiska metoder, som behövs vid analys av data för användare av statistik som hjälpvetenskap, dvs. icke-specialister inom ämnet statistik. Denna bok kan användas av personer med begränsade kunskaper i sta-tistik, men också av dem som vill använda statistisk dataanalys på en mer avancerad nivå. Grundläggande statistik med SPSS, 3 hp. Foto: Mostphotos Kursupplägg. Undervisning. Undervisningen baseras på interaktivt material som tillgängliggörs via lärplattformen Athena (t.ex.
Henner och mauritz

Grundläggande statistik liu

Grundläggande begrepp inom statistiken såsom beskrivande statistik, sannolikheter, normal- och binomialfördelning, konfidensintervall, hypotesprövning, sambandsanalys. Sökning efter sekundärdata på nätet.

Tentamensresultat Tentamensresulttjänsten finns numera i studentportalen i Lisam. This service now exists in the student portal in Lisam.
När vingarna ej längre bär

när får man veta hur mycket man får tillbaka på skatten 2021
posta gazetesi bugün
hur mycket kostar skolan per elev
rattigheter musik
recovery plan addiction

Litteraturlista för Grundläggande statistik, grundkurs, 732G01

Fastställandedatum 2007-01-22. Revideringsdatum 2012-10-01. Diarienummer LiU-2013-00291 Statistik Utbildningsnivå Grundnivå Fördjupningsnivå G1X Kursen ges för Kandidatprogrammet i systemvetenskap Förkunskapskrav Grundläggande behörighet på grundnivå samt Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2) eller Matematik C, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet A4/4 där undantag ges för Engelska B) Lärandemål Statistik Utbildningsnivå Grundnivå Fördjupningsnivå G1X Kursen ges för Kandidatprogrammet i statistik och dataanalys Förkunskapskrav Grundläggande behörighet på grundnivå samt Matematik 3b/3c eller Matematik C samt Samhällskunskap 1b/1a eller 1a2/A samt Engelska B. Lärandemål Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: 732G01 Grundläggande statistik Kursinformation Kursdokument .


Su intranet
agraraman means

732G81 Statistik Patrik.Waldmann@liu.se Föreläsning 3

Grundläggande industriell statistik Innehåll visas utifrån dina val Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

20190321_Frågor.pdf 2019-11-20 18:07 181 KB - gamlatentor

Totalt antal sökande 142 . Kvinnor totalt 123 . Män totalt 19 . 1:a handssökande 110. Kvinnor 1:a hand 96. Män 1:a hand 14 <= 24 totalt 0.

8745 kr - OBS! Gäller bara studenter utanför EU/EES och Schweiz. Grundläggande begrepp inom statistiken såsom beskrivande statistik, sannolikheter, normal- och binomialfördelning, konfidensintervall, hypotesprövning, sambandsanalys. Grundläggande begrepp inom statistiken såsom beskrivande statistik, sannolikheter, normal- och binomialfördelning, konfidensintervall, hypotesprövning, sambandsanalys.